Terapia trudności szkolnych

Terapia trudności szkolnych:

  • specyficzne trudności w nauce (dysleksja, dysortografia, dyskalkulia, dysgrafia)
  • ryzyko dysleksji
  • trudności w koncentracji uwagi
  • niska motywacja do nauki
  • niskie poczucie własnej wartości, niska samoocena
  • trudności w radzeniu sobie z niepowodzeniami
  • lęk, stres przed sprawdzianami, egzaminami.
 

Gabinet Psychologiczny Progressio Zielona Góra. Strona w sieci od 2019r.© Wszelkie prawa zastrzeżone. Background photo created by freepik - www.freepik.comKwiat plik wektorowy utworzone przez photographeeasia and other photos created by- pl.freepik.com