Konsultacja psychologiczna dla rodziców

Konsultacje dla rodziców, którzy chcieliby skorzystać ze wsparcia psychologicznego w zakresie budowania relacji z dzieckiem, wspierania jego prawidłowego rozwoju psychologicznego, udzielenia mu wsparcia w doświadczanych przez nie trudności.

Skorzystaj ze wsparcia w formie konsultacji psychologicznej w zakresie przykładowych trudności doświadczanych przez dziecko:

 • trudności emocjonalne
 • wahania nastroju, spadek lub podwyższony apetyt, utrata zainteresowania tym, co wcześniej sprawiało radość, trudności ze snem, koncentracją uwagi, apatia, płaczliwość
 • lęki, fobie
 • małe zasoby w zakresie dobierania strategii radzenia sobie ze stresem, napięciem
 • rozwód rodziców
 • doświadczanie straty, żałoby
 • myśli samobójcze, samookaleczenia
 • moczenie nocne, zanieczyszczanie się kałem
 • zaburzenia jedzenia u małych dzieci
 • zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia)
 • masturbacja dziecięca
 • nieśmiałość, nieskie poczucie własnej wartości, niska samoocena
 • nawykowe wyrywanie włosów (Trichotillomania)
 • tiki
 • zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne (OCD)
 • trudne nawyki, ssanie kciuka, obgryzanie paznokci
 • trudne nawyki dermatologiczne (Dermatillomania)
 • trudności w nauce, niska motywacja
 • trudności w radzeniu sobie w sytuacjach społecznych
 • trudności w komunikacji, mutyzm wybiórczy
 • depresja
 • choroba afektywna dwubiegunowa (CHAD)
 • zachowania autoagresywne, tendencje samobójcze
 • zaburzenia zachowania
 • inne trudności, zachowania, które utrudniają funkcjonowanie dziecka i/lub rodziny
Gabinet Psychologiczny Progressio Zielona Góra. Strona w sieci od 2019r.© Wszelkie prawa zastrzeżone. Background photo created by freepik - www.freepik.comKwiat plik wektorowy utworzone przez photographeeasia and other photos created by- pl.freepik.com