Cennik

UWAGA: W przypadku wystąpienia przeszkód w dotarciu na umówioną wizytę należy ją odwołać najpóźniej do 24h przed umówionym spotkaniem poprzez rozmowę telefoniczną lub sms. Wizyta nieodwołana lub odwołana po terminie jest traktowana jako pełnopłatna (po uwzględnieniu zdarzeń losowych). Płatność za nią należy uiścić przed kolejnym spotkaniem.

Gabinet Psychologiczny Progressio Zielona Góra. Strona w sieci od 2019r.© Wszelkie prawa zastrzeżone. Background photo created by freepik - www.freepik.com